Bezig met laden...


Onderslagbalken
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

OnderslagbalkenOnderslagbalken
Om het rondpompen van de mest mogelijk te maken, staan meerdere mestkanalen met elkaar in verbinding via wandopeningen. De stalvloer wordt ter plaatse van deze openingen ondersteund door prefab balken van gewapend beton. Concrelit levert deze balken in diverse maten en uitvoeringen. Van aslast 40 kN tot en met een aslast van 115 kN. De lengtes variŽren van 150 tot en met 500 cm.

De onderslagblaken worden onder certificaat geleverd en voldoen in alle gevallen aan de nieuwste eisen en normen die aan een stalvloer worden gesteld.

[01] Producttypering

OnderslagbalkenOnderslagbalken - 40 kN aslast 
Lengte
cm
Breedte
cm
Dikte
cm
Gewicht
kg/st
150 20 24 165
175 20 24 195
200 20 24 225
225 20 24 250
240 20 24 270
250 20 24 285
275 20 24 315
300 20 24 345
325 25 30 565
350 25 30 600
375 25 30 645
400 25 30 695
500 25 30 870


Onderslagbalken - 115 kN aslast
Lengte
cm
Breedte
cm
Dikte
cm
Gewicht
kg/st
150
25
30
255
175
25
30
305
200
25
30
350
220
25
30
385
230
25
30
405
240
25
30
430
250
25
30
445
260
25
30
455
275
25
30
500
300
30
35
755
325
30
35
820
350
30
35
880
500
30
35
1260

Bijzonderheden:
 • De onderslagbalken van 115 kN worden standaard geleverd met voorgeschreven rubber oplegblokken
 • Lengtemaat 500 cm over 3 steunpunten.
[02] Vormgeving en afmetingen

OnderslagbalkenUitvoering:
 • Berijdbaar: maximale vloerbelasting 40 kN.
 • Berijdbaar: maximale vloerbelasting 115 kN.

 

[03] Prestaties en eigenschappen

OnderslagbalkenToepassing:
Draagbalk voor roostervloeren boven de mestkelder.
[04] Toepassing

Onderslagbalken 
Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften Concrelit Stalvloeren

Deze balken zijn ontworpen voor ondersteuning van een vloerconstructie die belast wordt door voertuigen met trekkerbelasting van 40 kN aslast.
De onderslagbalken in "berijdbare 40 kN" uitvoering zijn herkenbaar aan het stempel met vermelding 40 kN aslast en type aanduiding. Tevens staan productiedatum en de naam Concrelit vermeld. Voor de juiste ligging van de balk staat op de betreffende zijde van de balk het woord "BOVEN" vermeld.
 
Levering en ingebruikname:
Bij levering hebben de onderslagbalken een sterkte van minimaal 70% van hun beoogde eindsterkte. De balken zijn dan geschikt om gelegd te worden. Voor ingebruikname moeten de balken hun beoogde eindsterkte hebben bereikt. Transport en opslag Bij het transport en de opslag moeten de balken zo worden behandeld dat de kwaliteit van het product niet wordt geschaad. De balken moeten met de als "BOVEN" aangegeven zijde naar boven getransporteerd en opgelegd worden. Bij het stapelen van de balken moet het volgende in acht worden genomen:
 • de ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn;
 • de "BOVEN" zijde boven;
 • vrij van de grond op twee balkjes;
 • tussen de balken latten of dergelijke aanbrengen, verticaal boven de onderste balkjes.
Opleggingen:
(zie onderstaande tekeningen) De oplegging voor de onderslagbalken moet aan de volgende eisen voldoen:
 • de als "BOVEN" aangegeven zijde naar boven;
 • de verticale oplegbelasting moet blijvend veilig kunnen worden opgenomen;
 • de opleglengte is minimaal 125 mm voor:
  • balklengte 300 t/m 350 cm;
  • doorsnede 25x30 cm (bxh).
  • balklengte tot 300 cm;
  • doorsnede 20x24 cm (bxh).
 • onderslagbalken mogen ter plaatse van de oplegging niet worden ingeklemd.
Montage:
De balk moet over het volle oplegvlak dragen op de kelderwand, dit betekent dat de balk niet koud op de kelderwand gelegd kan worden. De balk moet vol en zat in de stelspecie gelegd worden
 
[05] Verwerking

OnderslagbalkenKwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 


Producten met KOMO Certificering:
De producten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische betonproducten" en worden gefabriceerd en geleverd met een KOMO Kwaliteitsverklaring.
 
Agrarische betonproducten die vallen onder BRL 2812 staan ook vermeld in NEN-EN 12737 "Roostervloeren voor stalgebouwen". Deze norm is niet van toepassing op berijdbare roostervloeren. Derhalve is geen CE-markering of Prestatieverklaring (DoP) verplicht. Voor de Nederlandse toepassingen geldt alleen BRL 2812 en volstaat een KOMO-certificaat op basis van voornoemde BRL.
 
 


Beton:
Beton conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, milieuklasse XC4, betonsamenstelling XA3,
sterkteklasse C45/55 of C55/67.


Betonstaal:
Betonstaal conform NEN 6008, kwaliteit FeB 500 HWL of HKN, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
 
[07] Kwaliteit en garantie

OnderslagbalkenMilieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid

Onderslagbalken 
 
Tekeningen
Om een nieuwe stal te kunnen ontwerpen, is het handig om te kunnen beschikken over de juiste producttekeningen
en - indien relevant - systeemtekeningen m.b.t. emissiearme vloersystemen. Concrelit beschikt over een digitale bibliotheek met tekeningen.
Deze tekeningen worden - op verzoek - gratis toegezonden.
 

Product

Soort tekening

Afmeting

PDF

DWG

Onderslagbalk 200*240mm, 40 kN

Product tekening

1500 t/m 3000

Onderslagbalk 250*300mm, 40kN

Product tekening

3250 t/m 4000, 5000

Onderslagbalk 250*300mm, 115kN 

Product tekening

1500 t/m 2750

Onderslagbalk 300*350mm, 115kN 

Product tekening

 3000 t/m 3750, 5000

[09] Tekening
PDF productblad