Bezig met laden...


Opstortvloeren
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

OpstortvloerenOpstortvloeren

De prefab opstortvloer is een breedplaatvloer die speciaal geschikt is voor toepassingen in de agrarische sector.
De opstortvloeren worden onder meer toegepast in de voergang of als boxdek.


[01] Producttypering

OpstortvloerenOpstortvloeren

Lengte cm Breedte cm Dikte cm Belasting
max. 800 120 7-10-12 5 kN/m2
max. 800 120 7-10-12 60 kN aslast
max. 800 120 7-10-12 115 kN aslast
max. 800 120 7-10-12 150 kN aslast
[02] Vormgeving en afmetingen

OpstortvloerenUitvoering:
  • Maximale vloerbelasting boxdek: 5 kN/m2
  • Voergang berijdbaar: 60 kN, 115 kN of 150 kN aslast.

Bijzonderheden:
Uitvoering volgens de richtlijn betonnen opstortvloeren voor de agrarische sector (RBOV 1999).

[03] Prestaties en eigenschappen

OpstortvloerenToepassing:
In de voergang of als boxdek.
[04] Toepassing

Opstortvloeren 
Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften Concrelit Stalvloeren

[05] Verwerking

OpstortvloerenKwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 


Producten met KOMO Certificering:
De producten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische betonproducten" en worden gefabriceerd en geleverd met een KOMO Kwaliteitsverklaring.
 
Agrarische betonproducten die vallen onder BRL 2812 staan ook vermeld in NEN-EN 12737 "Roostervloeren voor stalgebouwen". Deze norm is niet van toepassing op berijdbare roostervloeren. Derhalve is geen CE-markering of Prestatieverklaring (DoP) verplicht. Voor de Nederlandse toepassingen geldt alleen BRL 2812 en volstaat een KOMO-certificaat op basis van voornoemde BRL.
 
 


Beton:
Beton conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, milieuklasse XC4, betonsamenstelling XA3,
sterkteklasse C45/55 of C55/67.


Betonstaal:
Betonstaal conform NEN 6008, kwaliteit FeB 500 HWL of HKN, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
 
[07] Kwaliteit en garantie

OpstortvloerenMilieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid
PDF productblad