Bezig met laden...


Plusvloer®
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

Plusvloer®   

Plusvloer®
De Plusvloer® is ontwikkeld vanuit wensen op het gebied van verbetering van de beloopbaarheid van stalvloeren en vanuit de aanvullende milieueisen. Grip in zowel de langs- als de dwarsrichting van de mestgang maken dit vloertype bijzonder.

Het geprofileerde loopoppervlak van de Plusvloer® bestaat uit haaks op elkaar staande groeven van 20 mm breed en 7,5 mm diep. De groeven hebben een V-vorm waardoor het horizontale loopvlak en de zijkant van de V-groef een stompe hoek vormen. De stompe betonrand leidt bovendien tot minder beschadigingen. De Plusvloer® kan zowel als dichte vloer (zonder kelder) als met mestspleet gelegd worden.

De mestschuif is een belangrijk onderdeel bij het Plusvloer-systeem. Hiervoor is een speciaal op de Plusvloer afgestemd schuivenprogramma ontwikkeld. De schuiven lopen stabiel over de vloer en passen zich goed aan de specifieke vorm daarvan aan. Alleen dan kan maximaal van de voordelen van de vloer worden geprofiteerd.

De Plusvloer wordt onder certificaat geleverd.

 

[01] Producttypering

Plusvloer®Plusvloer® - 40 kN aslast

Lengte cm
Breedte cm Dikte cm Gewicht kg/st
200 119 16 890
220 119 16 980
250 119 16 1110
275 119 16 1225
300 119 16 1365
325 119 16 1430
350 119 16 1530
375 119 16 1635
400 119 16 1745
[02] Vormgeving en afmetingen

Plusvloer®Uitvoering:
  • Berijdbaar: aslast 40 kN

[03] Prestaties en eigenschappen

Plusvloer®Toepassing
Geprofileerde vloer voor rundvee in ligboxstallen boven een mestkelder. Als dichte vloer – zonder mestspleet - ook toe te passen zonder mestkelder. Aanbevolen wordt de Plusvloer® te combineren met een speciale mestschuif die de vloer optimaal schoonhoudt.
[04] Toepassing

Plusvloer® 
Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften Concrelit Stalvloeren

[05] Verwerking

Plusvloer® 
Onderhoud stalvloeren
Een goede beloopbaarheid van de vloer is en blijft belangrijk. In dat kader is het buitengewoon van belang om in de keuze van het vloersysteem de volgende zaken te laten meewegen:
 
- stalklimaat (mate van ventilatie, temperatuurbeheersing, vochtigheid)
- stalbezetting (aantal m² per koe)
- mestafvoer (type mestschuif, schuiffrequentie)
- stalhygiëne
- stalinrichting (type ligboxen, breedte ligboxen, doorlopen)
- stalindeling (wijze van melken, weidegang, opstallen)
- mestconsistentie (voerspoor)
- loopvlak van de vloer (geruwd, geprofileerd, rubber)
 
 
 
[06] Onderhoud

Plusvloer®Kwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 


Producten met KOMO Certificering:
De producten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische betonproducten" en worden gefabriceerd en geleverd met een KOMO Kwaliteitsverklaring.
 
Agrarische betonproducten die vallen onder BRL 2812 staan ook vermeld in NEN-EN 12737 "Roostervloeren voor stalgebouwen". Deze norm is niet van toepassing op berijdbare roostervloeren. Derhalve is geen CE-markering of Prestatieverklaring (DoP) verplicht. Voor de Nederlandse toepassingen geldt alleen BRL 2812 en volstaat een KOMO-certificaat op basis van voornoemde BRL.
 
 


Beton:
Beton conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, milieuklasse XC4, betonsamenstelling XA3,
sterkteklasse C45/55 of C55/67.


Betonstaal:
Betonstaal conform NEN 6008, kwaliteit FeB 500 HWL of HKN, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
 
[07] Kwaliteit en garantie

Plusvloer®Milieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid

Plusvloer® 
 
Tekeningen
Om een nieuwe stal te kunnen ontwerpen, is het handig om te kunnen beschikken over de juiste producttekeningen en - indien relevant - systeemtekeningen m.b.t. emissiearme vloersystemen. Concrelit beschikt over een digitale bibliotheek met tekeningen. Deze tekeningen worden - op verzoek - gratis toegezonden.
[09] Tekening
PDF productblad