Bezig met laden...


Profielvloer-C1
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

Profielvloer-C1 

Profielvloer C1

Profielvloer C1: permanent op RAV-lijst met eigen systeemnummer
De Profielvloer C1 is een volledig erkend emissiearm vloersysteem met een lage emissiefactor en past daarmee
naadloos in de ontwikkelingen op het gebied van emissiearm bouwen. De grotendeels dichte én geprofileerde vloer past zowel op het gebied van dierenwelzijn als ammoniakreductie in de nieuwe eisen en normen die gesteld worden.

De vloer is opgenomen in de RAV-lijst onder nummer BWL 2009.11.V4

- ERKEND EN GOEDGEKEURD RAV-SYSTEEM
- LAGE EMISSIEFACTOR
- GOED BELOOPBAAR DOOR PROFILERING
- SNELLE AFVOER URINE EN MEST
- GECERTIFICEERD

Productbladen Concrelit Profielvloeren

Onderstaand treft u de productbladen aan van de verschillende emissiearme Profielvloeren van Concrelit. Op deze productbladen treft u de bijzonderheden per systeem in één oogopslag aan.

Profielvloer C1

Profielvloer C3

Profielvloer C5

Profielvloer C6

Profielvloer C7

Profielvloer C10

[01] Producttypering

Profielvloer-C1Geprofileerd loopoppervlak
De koeien hebben grip in zowel de langs- als de dwarsrichting van de mestgang. Het geprofileerde loopoppervlak van de Profielvloer C1 bestaat uit haaks op elkaar staande groeven van 20 mm breed en 7,5 mm diep. De groeven hebben een V-vorm waardoor het horizontale loopvlak en de zijkant van de V-groef een stompe hoek vormen. De stompe betonrand leidt bovendien tot minder beschadigingen.


Lengtematen:
200 - 400 cm

Breedtematen:
113 cm

Diktematen:
17-14 cm


Maatvoering emissiearme vloeren
Een snelle afvoer van mest en urine is van groot belang om de ammoniakemissie te reduceren. Vandaar dat er in de vloeren een mestdoorlaat van 40 mm is voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van de betonelementen (inclusief mestdoorlaat, met of zonder afdichtingsflappen) ontstaat volgens onderstaande tabel:

Profielvloer C1 en C3: werkende breedte 113 + 2 cm = 115 cm

Profielvloer C5, C6 en C10: werkende breedte 113 + 4 cm = 117 cm

Profielvloer C6 balken: werkende breedte 36,9 + 4 cm = 40,9 cm

Onze Profielvloer C7 is een dicht vloersysteem. De breedte van de betonelementen en werkende breedte zijn gelijk (115 cm).

Bij het maken van het legplan en de aanschaf van materialen dient u rekening te houden met de werkende breedte.

[02] Vormgeving en afmetingen

Profielvloer-C1Emissiefactor
De emissiefactor bedraagt 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar o.b.v. RAV 1 juli 2015.

Uitvoering
Aslast: 40 kN

[03] Prestaties en eigenschappen

Profielvloer-C1Geprofileerde vloer voor rundvee in ligboxstallen boven een mestkelder.
[04] Toepassing

Profielvloer-C1 
Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften Concrelit Stalvloeren

[05] Verwerking

Profielvloer-C1 
Onderhoud stalvloeren
Een goede beloopbaarheid van de vloer is en blijft belangrijk. In dat kader is het buitengewoon van belang om in de keuze van het vloersysteem de volgende zaken te laten meewegen:
 
- stalklimaat (mate van ventilatie, temperatuurbeheersing, vochtigheid)
- stalbezetting (aantal m² per koe)
- mestafvoer (type mestschuif, schuiffrequentie)
- stalhygiëne
- stalinrichting (type ligboxen, breedte ligboxen, doorlopen)
- stalindeling (wijze van melken, weidegang, opstallen)
- mestconsistentie (voerspoor)
- loopvlak van de vloer (geruwd, geprofileerd, rubber)
 
 
 
[06] Onderhoud

Profielvloer-C1Kwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 

Producten met KOMO Certificering:
De producten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische betonproducten" en worden gefabriceerd en geleverd met een KOMO Kwaliteitsverklaring.
 
Agrarische betonproducten die vallen onder BRL 2812 staan ook vermeld in NEN-EN 12737 "Roostervloeren voor stalgebouwen". Deze norm is niet van toepassing op berijdbare roostervloeren. Derhalve is geen CE-markering of Prestatieverklaring (DoP) verplicht. Voor de Nederlandse toepassingen geldt alleen BRL 2812 en volstaat een KOMO-certificaat op basis van voornoemde BRL.
 
 

[07] Kwaliteit en garantie

Profielvloer-C1Milieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid

Profielvloer-C1 
 
Tekeningen
Om een nieuwe stal te kunnen ontwerpen, is het handig om te kunnen beschikken over de juiste producttekeningen en - indien relevant - systeemtekeningen m.b.t. emissiearme vloersystemen. Concrelit beschikt over een digitale bibliotheek met tekeningen. Deze tekeningen worden - op verzoek - gratis toegezonden.
 
Systeemtekeningen Emissiearme Profielvloeren
 

 Product

 Soort tekening

Omschrijving 

 PDF

 DWG

 
Profielvloer-C1
 

Product tekening

Geprofileerde hellende vloer

 
Profielvloer-C1
 

Systeemtekening

Geprofileerde hellende vloer

[09] Tekening

Profielvloer-C1Speciaal voor de adviesbureaus en de ontwerpers  heeft Concrelit Stalvloeren bestekteksten beschikbaar  gemaakt. Deze kunt u onderstaand downloaden in  verschillende bestandsformaten.

Vloertype Bestandsformaat Bestandsformaat
Profielvloer C1

Profielvloer C3
Profielvloer C6
Profielvloer C7
Profielvloer C10


[11] Bestektekst

Profielvloer-C1Assortiment Concrelit Profielvloer C1
De Profielvloer C1 is een volledig erkend emissiearm vloersysteem met een lage emissiefactor en past daarmee naadloos in de ontwikkelingen op het gebied van emissiearm bouwen. De grotendeels dichte én geprofileerde vloer past zowel op het gebied van dierenwelzijn als ammoniakreductie in de nieuwe eisen en normen die gesteld worden. De vloer is opgenomen in de RAV-lijst onder nummer BWL 2009.11.V4.

Lengte    
cm

Breedte betonelement     
cm   

Werkende breedte    
cm*

Dikte    
cm

200

113

115

17-14

220

113

115

 17-14 

230

113

115

17-14

240

113

115

17-14

250

113

115

17-14

275

113

115

17-14

300

113

115

17-14

325

113

115

17-14

350

113

115

17-14

375

113

115

17-14

400

113

115

17-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Werkende breedte:
In dit vloersysteem is een mestdoorlaat van 40 mm voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van 113 + 2 cm = 115 cm ontstaat.  

[13] Artikelgegevens
PDF productblad