Bezig met laden...


Profielvloer-C3
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

Profielvloer-C3   

Profielvloer C3

Profielvloer C3: emissiearm en perfect voor dierenwelzijn
De Profielvloer C3 is één van de emissiearme vloersystemen die Concrelit in het assortiment heeft. De grotendeels dichte vloer met rubber loopmatten past zowel op het gebied van dierenwelzijn als ammoniakreductie in de nieuwe eisen en normen.


De vloer is opgenomen in de RAV-lijst onder nummer BWL 2009.22.V4

- ERKEND EN GOEDGEKEURD RAV-SYSTEEM
- UITSTEKEND VOOR DIERENWELZIJN
- LAGE EMISSIEFACTOR
- UITSTEKEND SCHOON TE HOUDEN

Productbladen Concrelit Profielvloeren

Onderstaand treft u de productbladen aan van de verschillende emissiearme Profielvloeren van Concrelit. Op deze productbladen treft u de bijzonderheden per systeem in één oogopslag aan.

Profielvloer C1

Profielvloer C3

Profielvloer C5

Profielvloer C6

Profielvloer C7

Profielvloer C10

[01] Producttypering

Profielvloer-C3Vloeruitvoering
De Profielvloer C3 bestaat uit zelfdragende wigvormige prefab-betonelementen die boven de mestkelder liggen. De elementen zijn voorzien van een rubber loopmat. Door het indrukbare loopvlak krijgen de koeien optimale grip.

Schuifuitvoering
De vloer schuiven met een vaste mestschuif of een mestrobot waardoor een snelle urineafvoer gewaarborgd blijft. De schuif kan optioneel worden voorzien van een sproei-inrichting.


Mestafvoer
De betonelementen met rubbermat hebben een minimaal afschot. Door de elementen aan de hoge zijde (17 cm) tegen elkaar te plaatsen ontstaat om de 230 cm een mestdoorlaat van 3,5 cm op het laagste punt (14 cm). De urine wordt, evenals de mest, door deze sleuven afgevoerd naar de onderliggende mestkelder.

Lengtematen:
200 - 400 cm

Breedtematen:
113 cm

Diktematen:
19,4 - 16,4 cm


Maatvoering emissiearme vloeren
Een snelle afvoer van mest en urine is van groot belang om de ammoniakemissie te reduceren. Vandaar dat er in de vloeren een mestdoorlaat van 40 mm is voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van de betonelementen (inclusief mestdoorlaat, met of zonder afdichtingsflappen) ontstaat volgens onderstaande tabel:

Profielvloer C1 en C3: werkende breedte 113 + 2 cm = 115 cm

Profielvloer C5, C6 en C10: werkende breedte 113 + 4 cm = 117 cm

Profielvloer C6 balken: werkende breedte 36,9 + 4 cm = 40,9 cm

Onze Profielvloer C7 is een dicht vloersysteem. De breedte van de betonelementen en werkende breedte zijn gelijk (115 cm).

Bij het maken van het legplan en de aanschaf van materialen dient u rekening te houden met de werkende breedte.

[02] Vormgeving en afmetingen

Profielvloer-C3Emissiefactor
De emissiefactor bedraagt 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar o.b.v. RAV 1 juli 2015. De ammoniakemissiebeperking in rundveestallen is gebaseerd op een dichte vloer met een snelle scheiding van de dunne en dikke fractie. De urine stroomt door het minimale afschot van 2,5% én het vlakke rubber snel af waardoor plasvorming op de mestgang wordt voorkomen. Door het frequent verwijderen van de mest en urine van de vloer en door het beperken van de met mest en urine besmeurde vloeroppervlakte wordt de uitstoot van ammoniak sterk gereduceerd.

[03] Prestaties en eigenschappen

Profielvloer-C3Betonvloer met rubber loopmat voor rundvee in ligboxstallen boven een mestkelder.
[04] Toepassing

Profielvloer-C3 
Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften Concrelit Stalvloeren

[05] Verwerking

Profielvloer-C3 
Onderhoud stalvloeren
Een goede beloopbaarheid van de vloer is en blijft belangrijk. In dat kader is het buitengewoon van belang om in de keuze van het vloersysteem de volgende zaken te laten meewegen:
 
- stalklimaat (mate van ventilatie, temperatuurbeheersing, vochtigheid)
- stalbezetting (aantal m² per koe)
- mestafvoer (type mestschuif, schuiffrequentie)
- stalhygiëne
- stalinrichting (type ligboxen, breedte ligboxen, doorlopen)
- stalindeling (wijze van melken, weidegang, opstallen)
- mestconsistentie (voerspoor)
- loopvlak van de vloer (geruwd, geprofileerd, rubber)
 
 
 
[06] Onderhoud

Profielvloer-C3Kwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 
[07] Kwaliteit en garantie

Profielvloer-C3Milieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid

Profielvloer-C3 
 
Tekeningen
Om een nieuwe stal te kunnen ontwerpen, is het handig om te kunnen beschikken over de juiste producttekeningen en - indien relevant - systeemtekeningen m.b.t. emissiearme vloersystemen. Concrelit beschikt over een digitale bibliotheek met tekeningen. Deze tekeningen worden - op verzoek - gratis toegezonden.
 
Systeemtekeningen Emissiearme Profielvloeren
 

 Product

 Soort tekening

Omschrijving 

PDF 

DWG 

 
Profielvloer-C3
 

Product tekening

Dichte hellende vloer met rubber loopvlak

 
Profielvloer-C3
 

Systeemtekening

Dichte hellende vloer met rubber loopvlak

[09] Tekening

Profielvloer-C3Speciaal voor de adviesbureaus en de ontwerpers  heeft Concrelit Stalvloeren bestekteksten beschikbaar  gemaakt. Deze kunt u onderstaand downloaden in  verschillende bestandsformaten.

Vloertype Bestandsformaat Bestandsformaat
Profielvloer C1

Profielvloer C3
Profielvloer C6
Profielvloer C7
Profielvloer C10


[11] Bestektekst

Profielvloer-C3Assortiment Concrelit Profielvloer C3: de vloer met rubber loopvlak
De Profielvloer C3 is één van de emissiearme vloersystemen die Concrelit in het assortiment heeft. De grotendeels dichte vloer met rubber loopmatten past zowel op het gebied van dierenwelzijn als ammoniakreductie in de nieuwe eisen en normen. De vloer is opgenomen in de RAV-lijst onder nummer BWL 2009.22.V4.
 

Lengte    
cm

Breedte betonelement     
cm   

Werkende breedte    
cm*

Dikte    
cm**

200

113

115

19,4-16,4

220

113

115

 19,4-16,4 

230

113

115

19,4-16,4

240

113

115

19,4-16,4

250

113

115

19,4-16,4

275

113

115

19,4-16,4

300

113

115

19,4-16,4

325

113

115

19,4-16,4

350

113

115

19,4-16,4

375

113

115

19,4-16,4

400

113

115

19,4-16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Werkende breedte:
In dit vloersysteem is een mestdoorlaat van 40 mm voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van 113 + 2 cm = 115 cm ontstaat.  

** Dikte:
De betonelementen zijn 17-14 cm dik; de rubbermat is 2,4 cm dik.   

 

[13] Artikelgegevens
PDF productblad