Bezig met laden...


Profielvloer-C7
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

Profielvloer-C7Profielvloer C7

Profielvloer C7: vlakke geprofileerde vloer met sleuven
De Profielvloer C7 is een vlakke geprofileerde vloer met sleuven die evenwijdig aan het voerhek lopen.
De vloer moet frequent geschoven worden met een speciale vingerschuif. De vloer valt onder RAV-systeemnummer BWL 2010.24.V5.

-

DICHTE VLOER MET VASTGESTELDE EMISSIEFACTOR

-

VLAKKE VLOER

-

GOED BELOOPBAAR DOOR NOPPENPROFIEL

GESCHIKT VOOR BIORAFFINAGE EN BIOGAS

Productbladen Concrelit Profielvloeren

Onderstaand treft u de productbladen aan van de verschillende emissiearme Profielvloeren van Concrelit. Op deze productbladen treft u de bijzonderheden per systeem in één oogopslag aan.

Profielvloer C1

Profielvloer C3

Profielvloer C5

Profielvloer C6

Profielvloer C7

Profielvloer C10

[01] Producttypering

Profielvloer-C7Geprofileerd loopoppervlak
Doordat de bovenzijde van de balken tussen de sleuven is voorzien van een noppenprofiel hebben de koeien goede grip op de vloer. De elementen worden aangrenzend gelegd waardoor een dichte vloer ontstaat die niet onderkelderd hoeft te worden.

Schuifuitvoering
De vloer schuiven met een vaste mestschuif met tandjes die afgestemd zijn op de sleuven.


Lengtematen:
200 - 400 cm

Breedtematen:
115 cm

Diktematen:
16 cm


Maatvoering emissiearme vloeren
Een snelle afvoer van mest en urine is van groot belang om de ammoniakemissie te reduceren. Vandaar dat er in de vloeren een mestdoorlaat van 40 mm is voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van de betonelementen (inclusief mestdoorlaat, met of zonder afdichtingsflappen) ontstaat volgens onderstaande tabel:

Profielvloer C1 en C3: werkende breedte 113 + 2 cm = 115 cm

Profielvloer C5, C6 en C10: werkende breedte 113 + 4 cm = 117 cm

Profielvloer C6 balken: werkende breedte 36,9 + 4 cm = 40,9 cm

Onze Profielvloer C7 is een dicht vloersysteem. De breedte van de betonelementen en werkende breedte zijn gelijk (115 cm).

Bij het maken van het legplan en de aanschaf van materialen dient u rekening te houden met de werkende breedte.

[02] Vormgeving en afmetingen

Profielvloer-C7Emissiefactor
De emissiefactor bedraagt 11,8 kg NH3 per dierplaats per jaar o.b.v. RAV 1 juli 2015..

Uitvoering
Aslast: 40 kN

[03] Prestaties en eigenschappen

Profielvloer-C7Geprofileerde vloer voor rundvee in ligboxstallen met of zonder mestkelder.

Deze vloer is geschikt om dagverse mest op te vangen ten behoeve van bioraffinage of biogas.

[04] Toepassing

Profielvloer-C7 
Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften Concrelit Stalvloeren

[05] Verwerking

Profielvloer-C7 
Onderhoud stalvloeren
Een goede beloopbaarheid van de vloer is en blijft belangrijk. In dat kader is het buitengewoon van belang om in de keuze van het vloersysteem de volgende zaken te laten meewegen:
 
- stalklimaat (mate van ventilatie, temperatuurbeheersing, vochtigheid)
- stalbezetting (aantal m² per koe)
- mestafvoer (type mestschuif, schuiffrequentie)
- stalhygiëne
- stalinrichting (type ligboxen, breedte ligboxen, doorlopen)
- stalindeling (wijze van melken, weidegang, opstallen)
- mestconsistentie (voerspoor)
- loopvlak van de vloer (geruwd, geprofileerd, rubber)
 
 
 
[06] Onderhoud

Profielvloer-C7Kwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 

Producten met KOMO Certificering:
De producten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische betonproducten" en worden gefabriceerd en geleverd met een KOMO Kwaliteitsverklaring.
 
Agrarische betonproducten die vallen onder BRL 2812 staan ook vermeld in NEN-EN 12737 "Roostervloeren voor stalgebouwen". Deze norm is niet van toepassing op berijdbare roostervloeren. Derhalve is geen CE-markering of Prestatieverklaring (DoP) verplicht. Voor de Nederlandse toepassingen geldt alleen BRL 2812 en volstaat een KOMO-certificaat op basis van voornoemde BRL.
 
 

[07] Kwaliteit en garantie

Profielvloer-C7Milieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid

Profielvloer-C7 
 
Tekeningen
Om een nieuwe stal te kunnen ontwerpen, is het handig om te kunnen beschikken over de juiste producttekeningen en - indien relevant - systeemtekeningen m.b.t. emissiearme vloersystemen. Concrelit beschikt over een digitale bibliotheek met tekeningen. Deze tekeningen worden - op verzoek - gratis toegezonden.
 
Systeemtekeningen Emissiearme Profielvloeren
 

 Product

 Soort tekening

Omschrijving 

 PDF

 DWG

 
Profielvloer-C7
 

Product tekening

Geprofileerde vlakke sleuvenvloer

 
Profielvloer-C7
 

Systeemtekening

Geprofileerde vlakke sleuvenvloer

[09] Tekening

Profielvloer-C7Speciaal voor de adviesbureaus en de ontwerpers  heeft Concrelit Stalvloeren bestekteksten beschikbaar  gemaakt. Deze kunt u onderstaand downloaden in  verschillende bestandsformaten.

Vloertype Bestandsformaat Bestandsformaat
Profielvloer C1

Profielvloer C3
Profielvloer C6
Profielvloer C7
Profielvloer C10


[11] Bestektekst

Profielvloer-C7Assortiment Concrelit Profielvloer C7

De Profielvloer C7 is een vlakke geprofileerde vloer met sleuven die evenwijdig aan het voerhek lopen. De vloer moet frequent geschoven worden met een speciale vingerschuif. De vloer valt onder RAV-systeemnummer BWL 2010.24.V1.

Lengte    
cm

Breedte betonelement     
cm   

Werkende breedte    
cm*

Dikte    
cm

200

115

115

16

220

115

115

  16  

230

115

115

    16    

240

115

115

16

250

115

115

16

275

115

115

16

300

115

115

16

325

115

115

16

350

115

115

16

375

115

115

16

400

115

115

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Werkende breedte:
In dit vloersysteem is geen mestdoorlaat voorzien aangezien het een dichte vloer is. Dit betekent dat de breedte van de betonelementen en de werkende breedte gelijk zijn.  

Optioneel kunnen in de Profielvloer C7 rubbermatten worden gemonteerd. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast in de mestgang achter het voerhek. De koeien kunnen dan tijdens het vreten met hun achterpoten op het rubber staan. 

[13] Artikelgegevens
PDF productblad